De beste manier om je keynote in te studeren

dutch public speaking Dec 31, 2018

Ik stond vanochtend op met een dilemma: mijn teksten voor een presentatie instuderen of gaan joggen.In beiden had ik geen zin.

Lopen of studeren...In beiden had ik geen zin maar waren wel even belangrijk en dus besloot ik ze gewoon tegelijkertijd te doen. Een paar minuten later liep ik met Evy Gruyaert in mijn oren (Die Start to Run app doet het nog steeds) door de gietende regen. Over volharding gesproken. In een van mijn handen hield ik mijn spiekbriefje met mijn presentatie vast.
Wie mij in die gietende regen tegenkwam zou een in zichzelf pratende joggende vrouw gehoord hebben, denkende dat die aan het bellen was.

Teksten instuderen om ze uiteindelijk vlot en volgens een bepaalde structuur, intonatie en intentie uit te spreken is een taak die ik omwille van mijn beroep als actrice naar mijn gevoel al 100 jaar uitvoer en ik heb het nooit echt plezant gevonden. Het is saai om altijd weer diezelfde woorden en zinnen op te zeggen tot je weet wat de volgorde en de betekenissen ervan zijn. Er zitten teksten bij waarin ik alles letterlijk woord voor woord moet kunnen opzeggen daarbij rekening houdend dat mijn medespeler ook zinnen erdoor weeft waarop ik moet kunnen reageren. Je studeert dus voor twee.

Omdat ik het zo saai vind ben ik al vroeg op zoek gegaan naar manieren om het spannender te maken en er variatie in te brengen. Zo kan je me wel eens betrappen op het uitspreken van teksten in totaal àndere situaties en met andere mensen in mijn omgeving. Als ze reageren op wat ik zeg, weet ik dat mijn intonatie alvast niet artificieel is.

Maar de interessantste manier is het instuderen te combineren met een fysieke activiteit die vreemd is aan de inhoud en context van de tekst. Dat vraagt om een dubbele concentratie: het uitvoeren van de activiteit èn het uitspreken. Bovendien vergt de fysieke activiteit om een intensere ademhaling waardoor ook het uitspreken van je zinnen bemoeilijkt kan worden.

Daarom is teksten inoefenen tijdens het lopen een interessante combinatie. Door dit te doen zal je beter gewapend zijn tegen onverwachte situaties tijdens het spreken die je kunnen doen panikeren. Op zo'n moment zal je ademhaling zich ook anders gedragen maar door je looptraining ben je dit gewend en geraak je er makkelijker door heen.

Begin dit jaar kreeg ik een aanval van hyperventilatie tijdens een voorstelling. Het is zeker dankzij deze trainingen dat ik de techniek kon opbrengen met een geforceerde ademhaling toch door te kunnen werken.

Wanneer je er in slaagt je verhaal te doen terwijl je focus op een totaal andere en fysieke activiteit ligt heeft nòg voordelen. Maar daarover heb ik het een volgende keer.

Stay curious and connected

Join our Tribe to receive the latest posts and updates. Your information will not be shared.

Close

50% Complete

Want your piece of A Cup Of Ambition?

Receive my shot of ambition for you in your inbox. You'll get my reflections on the meaning of things, podcast episodes on public speaking, life hacks when I find them.